1941 - 1945: II svjetski rat

Šta je rekao Winston Churchill o NOV-u i Titu!

Pregled fokusa

Izvor Front Slobode 10.03.1944., Autor nije naveden

 

Na današnji dan pobjede nad fašizmom i potpisivanja kapitulacije nacističke Njemačke, u Drugom svjetskom ratu, donosimo govor tadašnjeg predsjednika britanske vlade Winston-a Churchill-a, o NOV-u i Titu. Između ostalog, u tom govoru pred Parlamentom Jugoslavije, bilo je riječi o vodstvu tog genijalnog komandata Josipa Broza Tita nad četvrt miliona ljudi, o sukobu partizana i Draže Mihajlovića , o  pružanju pomoći i podrške TITU i njegovim hrabrim odredima. …Pročitajte više ovdje.

 „Front slobode“ je novina štampana od 1943. do 2005. godine u Tuzli. Nastala je kao glasilo antifašističkog pokreta za istočnu Bosnu. Digitalna baza Infobiro posjeduje brojeve „Fronta slobode“ od novembra 1943. do novembra 1944. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija