1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Avijatičari - moderni junaci iz 1927.

Pregled fokusa

Izvor: Novi Behar, 15.06.1927. autor: Podhumski

 Da su avijatičari nekada smatrani modernim junacima i da im se divio i poštovao ih cijeli svijet svjedoči tekst iz 1927. godine, objavljen u “Novom beharu”. Najduži put u jednom letu prevalio je americki avijatičar kapetan Carl Lindberg, koji je 1927. godine letio od Njujorku ka Evropi. “U zraku je ostao 33 ½ sata, a preletio 5.800 km., to znaci da je svaki sat preletio poprečno po 173 km, a to je od prliike zračni pravac od Broda do Sarajeva.”

„Novi behar“, časopis za književnost,istoriju i islamske nauke pokrenut je 1927. godine. Izlazio je dva puta mjesečno, do aprila 1945.godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži dvije godine digitalnog izdanja „Novog behara“, i to 1927. i 1928. godinu. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija