1879 - 1913: Austrougarski period

Turcizmi u Bosni - treći dio

Pregled fokusa

Sarajevski list je tokom avgusta 1881.godine objavio serijal tekstova o turcizmima u BiH.

Kum, t. r. pijesak, Kumaš, ar. r. tkanje, tkana materija, u Bosni : svi Kumbara, ar. r. bomba. 1 'сп' atlas. Karimti, od t. r. kurmak, namjestiti, urediti, posta-Kurtarimti, t. r. kurtannak, izbaviti.I viti.Kutija, t. r. kuti ili kutu.Kušah, t, r. pojas, prečaga. Lagab, ar. r. prezime. Lagum, t. r. mina, podzemni kanal. Lazum, ar. r. potrebno. Lakrdija, t. r. lakrdi, riječ, govor. Lui, ar. r. rumen. Luliž, X. r. tulipan. Lulu, p. r. dvorski učitelj, vezir. Laf, p. r. govor. Legjen, t. r. umivaonik. Lejlek, t. r. roda. Lepeze, ili elpezc, t. r. jelpaze, mahalica. Londzn, t. r. sjednica, skupština. Lućurn, t. r.  Inćun, maz, kaja, cement. Mari, maven, ar. r. modar, plavetan. Maja, p. r. kvas, kapital, sjeme. Majdan, od ar. r. maden, metal, ruda, rudokop..

Sadržaj kompletnog teksta dostupan je na linku

“Sarajevski list” je nastao gašenjem “Bosankohercegovačkih novina”, prvih zvaničnih novina u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska Austro-Ugarske carevine. Izlazio je u periodu od 1811. do 1914. godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži sva izdanja “Sarajevskog lista” u periodu od 1889. do 1896. Godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija