1879 - 1913: Austrougarski period

Električno osvjetlenje stomaka

Pregled fokusa

Izvor. Sarajevski list 04.02.1894

Iz New Yorka javljaju: Ü prisutnosti dvije hiljade gjaka i prvih liječnika Amerike ponovno je učinjen u Baltimoru pokušaj, da se čovječji želudac iznutra električno osvijetli. Pomoću tanke cijevi od kaučuka uvedena je u želudac jednog bolesnika mala električna svjetlost i za tijem načinjen mrak u dvorani. I pri toj električnoj svjetlosti mogaše da se opaža sve što se u stomaku zbiva. Bolesnik nije osjetio nikakva bola pri tom opitu

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija