1879 - 1913: Austrougarski period

Rođen Laza Kostić (1841.-1910.) - začetnik moderne srpske poezije

Pregled fokusa

Izvor:Bosnska Vila, 15.02.1911., autor Veljko Petrović

 31. januara 1841. godine rođen je Laza Kostić (1910.) - začetnik moderne srpske poezije. U časopisu “Bosanska vila” iz 1911. godine objavljen je tekst povodom njegove smrti. U tekstu piše: “Ovom nam je prilikom namjera da samo odamo poštu tome velikom srpskom pjesniku i patrijoti, a na čelu ovog lista, koji je kao najstariji i usamljeni beletristički organ u jednoj najvećoj srpskoj pokrajini bio stalni nosilac srpske misli… Laza Kostic je do srži nacionalan pjesnik. To je njegova snaga, a to je i razlog mnogih njegovih grijehova protiv čiste poezije i estetike….”

 "Bosanska vila" ,list za zabavu, pouku i književnost pokrenut je u Sarajevu 1885. godine kao organ Učiteljskog udruženja.  Do 1895. godine bio je jedini književni list u Bosni i Hercegovini. List je prestao da izlazi 15. juna 1914. Digitalni arhiv Infobiroa sadrži sva izdanja "Bosanske vile" od 1885. do 1914. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija