1879 - 1913: Austrougarski period

Grad Ključ i njegova okolina

Pregled fokusa

Izvor: Bosanska vila, 01.06.1886.godine, autor Mile Popadić

 

Ključ je bosanski grad gdje se predao poslednji bosanski kralj Stevan Tomašević sultanu Mehmedu II. god. 1463. Kažu da se rijetko u Bosni može vidjeti mjesto s boljom vojničkom pozicijom nego što je Ključ. Pozicija grada sasvim odgovara svome imenu. Pročitajte više o gradu Ključu i njegovoj okolini u ovom  tekstu, iz časopisa “Bosanska vila”, objavljenom 1886.godine.

 

"Bosanska vila" ,list za zabavu, pouku i književnost pokrenut je u Sarajevu 1885. godine kao organ Učiteljskog udruženja.  Do 1895. godine bio je jedini književni list u Bosni i Hercegovini. List je prestao da izlazi 15. juna 1914. Digitalni arhiv Infobiroa sadrži sva izdanja "Bosanske vile" od 1885. do 1914. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija