NEZAVISNE NOVINE,

26.01.2018

Ključni faktor za razvoj inovativnosti i transfera znanja jeste simbioza interesa između privrede, jedinica lokalne samouprave i naučnoistraživačke i inovatorske zajednice

Bavljenje naukom težak, ali izazovan i kreativan rad

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

U protekloj godini Republika Srpska je dobila važan dokument Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 20172021 "Znanje za razvoj", prema kojoj je osnovni cilj unapredenje efikasnosti i efektivnosti naučnoistraživačkog i inovatorskog sistema. Strategiju je izradilo Ministarstvo nauke i tehnologije, a bili su uključeni i članovi Republičkog savjeta za nauku i tehnologiju, akademska zajednica i druge zainteresovane institucije i organizacije. Šta je u osnovi definisala strategija, .....