OSLOBOĐENJE,

29.05.2017

Za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije na UNSA izdvojeno je 30.000 KM

500.000 maraka za razvoj nauke u KS-u

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Vlada KS-a je, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku i mlade i uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za nauku KS-a, donijela Odluku o kriterijima i načinu raspodjele sredstava iz budžeta za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti. U ovogodišnjem budžetu KS-a za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 KM i ova sredstva će se koristiti za ulaganje u osposobljavanje kadrova za naučni i istraživački rad, usavršavanje naučnoistraživačkog osoblja, za razvoj i uvođenje nove naučnoistraživačke infra .....