OSLOBOĐENJE,

11.07.2016

Prof. Ljiljana Mijović kaže da na međunarodnom planu zaštita nacionalnih manjina nije definisana, pa svaka država na svoj način pristupa tom pitanju

I manjine su dio društva

Autori: GORDANA KATANA

Pitanja vezana za položaj nacionalnih manjina od interesa su za cijeli svijet, a ne samo region, jer se kroz njih mjeri i stepen poštivanja međunarodnih konvencija koje tu oblast regulišu, ocijenio je Marius Muller Hennig, direktor njemačke organizacije “Freidrich Ebert Stiftung”. Jedna rečenica Na regionalnoj debati “Političke promjene, prava i zaštita prava nacionalnih manjina”, održane u Banjoj Luci, istakao je da svaka nacionalna manjina daje doprinos državi u kojoj živi i kao primjer naveo .....