DNEVNI AVAZ,

06.12.2018

Aktivacija MAP-a ni u kom slučaju nije poziv za članstvo u Savezu Bit će inicirana i reforma obavještajnog sistema i njegovo stavljanje pod nadzor parlamenta

Stoltenberg: Pružili smo vam ruku, do vas je hoćete li je prihvatiti

Autori: SEAD NUMANOVIĆ

Sjevernoatlantski savez (NATO) odlučio je aktivirati Akcijski plan za članstvo (MAP) za Bosnu i Hercegovinu. Na samom kraju dvodnevnog samita, 30 ministara vanjskih poslova država NATO-a prihvatilo je da našoj zemlji uputi poziv za dostavljanje Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), što je praktična aktivacija MAP-a. Brojne reforme Godišnji nacionalni program imaju samo države koje su u Akcijskom planu i on podrazumijeva plan aktivnosti na reformama koje se trebaju poduzimati u oblastima odbran .....