E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

BOLJI DANI ZA POLJOPRIVREDU UZ POTICAJE OD 65,7 MILIJUNA MARAKA I REVOLVING KREDIT RAZV VOJNE BANKE FBiH