E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za poticaj poljoprivredi 113.000 KM