E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Današnji odnosi na Kosovu su produkt Miloševiće politike