E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Obavještajne službe locirale su i Karadžića