1996 - Aktuelni period

Jedanaest godina notarske službe u BiH

Pregled fokusa

Izvor:Oslobođenje,11.05.2007., Autor nije naveden

 

Notarska služba, kao javna, uvedena je 04. maja 2007. godine u Federaciji BiH, a 2008. godine u RS-u. U tekstu iz 2007. godine kaže se da “notari eliminišu nadripisare i neće se više moći desiti da laici u pravu stoje iza važnih pravnih poslova i ugovora velike vrijednosti i pravnih posljedica.”. Notari ne mogu biti članovi političkih partija, njihov broj ne može biti neograničen i moraju imati završen pravni fakultet,položen pravosudni i notarski ispit.

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period