1941 - 1945: II svjetski rat

Dan grada Sarajeva

Pregled fokusa
Untitled document

6.aprila se obilježava godišnjica oslobođenja Sarajeva od fašizma. Na ovaj dan je 1945. godine uspješno okončana akcija oslobađanja grada koji je tokom cijelog Drugog svjetskog rata bio pod vlašću NDH i njemačkih okupatora.

6. april se tradicionalno obilježava nizom kulturno-umjetničkim programom, a gradsko vijeće na ovaj dan istaknutim pojedincima i grupama dodjeljuje Šestoaprilsku nagradu, ugledno priznanje za doprinos ukupnom unapređenju i razvoju grada Sarajeva.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija