1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Ivan Frano Jukić i pučke škole

Pregled fokusa

Hamdija Kreševljaković u Kalendaru Napredak u broju iz 1924.godine napisao je tekst pod nazivom "Jukić i pučke škole". tekst predstavlja pregled nastojanja za uspostavljenjem pučkih škola na teritoriju Bosne i Hercegovine./.../ Na 3. studenoiga 1839. izdade sultan Abdul-Medžiđ slavni hatti- šerif od Gulhane, po kome su svi podanici turskoga carstva pred zakonom jednaki, pa bili oni koje mu drago vjere i narodnosti. Svakome se osigurava život, čast i imutak. Uvešće se novi zakoni, preurediće se vojska na zapadno evropski način, a i porezi isto tako. Svima se bez razlike vjere otvaraju škole, građanske i vojničke, a s time i dobivanje državne službe. Svaka općina ima pravo podizati škole za nauke, umjetnost i zanate. Način nastavljanja i izbor učitelja biće pod kontrolom mješovitoga školskog savjeta, koji će imenovati sam car./.../ Poznati bosanski fratar Ilija Starčević (1794. do 1845.) podigao je u Tolisi prvu katoličku školsku zgradu na bosanskom zemljištu (god. 1823.). U ovoj prvoj školi Dio je "Starčević i prvi učitelj, prvi nadzornik i sve. Kao definitor Bosne Srebrene znao je zagrijati odličnije franjevce, a osobito članove redodržavništva za podizanje pučkih škola.  /.../   Iz Fojnice piše Jukić 17. srpnja 1347. fra Boni Perišiću u Ramu, pa među ostalim veli: »Mi imamo dobar temelj, ne samo za društvo, već i za Pučke Učionice«. Pravila su bila predata časnom definitoriju na odobrenje, koji ih ne htjede potpisati i odobriti, pa se i ovaj drugi pokus za književno društvo razbi, ali se ipak 7. tačka pravila poče provoditi u praksi. Jukić s fra Lovrom Karaulom i još nekim Franjevcima poče zavoditi škole.  Za uvid u puni teskt pratite link

Kalendar Napredak je godišnjak koji je izlazio u Sarajevu u periodu od 1923-1944.godine. Digitalni arhiv INFOBIRO je izvršio digitalizaciju dostupnih primjeraka Kalendara Napredak. Sadržaj Kalendara arhiviran je u historijski arhiv INFOBIRO - za pristup digitaliziranim kopijama Kalendara pratite link

Pristup tekstovima pohranjenim u historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija