1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Evlija Čelebija kod hrvatskog bana Zrinskog u Čakovcu

Pregled fokusa

Izvor: KALENDAR NAPREDAK, 1. januar 1932. godine, autor: Fehim Spaho

 

Evlija Čelebija ili kako on sam sebe naziva, Evlija Munamed Zilli sin Dervišov, »globetrotter« (sejjahi alem), rodio se u Carigradu 1611., a umro iza 1670. U toku od četrdeset godina (1631.—1670.) poduzeo je više velikih putovanja po tadašnjem turskom carstvu i izvan njega, a uzeo je učešća i u ratovima na Kretu, Hrvatsku, Madžarsku, Austriju i dr. pod sultanima Ibrahimom i Muhamedom IV. O svima svojim opažanjima i doživljajima u ratu i miru napisao je iscrpivo djelo u deset knjiga pod imenom Sejahatnama ili Tarihi sejjah.

Kako je o njegovom životu pisao Fehim Spaho, i kako je sam Evlija Čelebija opisao svoj vrlo zanimljiv sastanak sa hrvatskim banom Nikolom Zrinskim u Čakovcu možete pročitati ovdje

Svi registrovani korisnici digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH, imaju neograničen pristup historijskom dijelu arhiva. Registraciju je moguće jednostavno i besplatno izvršiti na ovom linku.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija