1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Društveni život Sarajeva iz 1931.

Pregled fokusa

Izvor: Kalendar SPKD Prosvjeta, 01.01.1931.,autor Stevo Kaluđerčić

Opširan tekst Iz prošlosti Sarajeva” govori o društvenom životu ovoga grada 1931. godine. O “pohodu” stranaca u ovaj grad se kaže: “Sarajevo je za strance vrlo interesantno mjesto; stoga, svake godine, sve više i više viđamo ih po ulicama našim. — Nјih ne zanimaju pojedine velike i moderne zgrade i građevine novijega doba, jer to oni imaju na Zapadu mnogo impozantnije, modernije, monumentalnije i lјepše; — nego ih viđamo kako, sa fotografskim aparatima u ruci snimaju: Baščaršiju, pazar, Jekovac, Bembašu, Hrid, Princinovu i Kozju ćupriju, Begovu džamiju, Šerijatsku školu, Belediju. dućane i dućandžije u Saračima, Sagrdžijama i Kazandžiluku — i ostale znamenitosti Sarajeva, koje se ne mogu vidjeti na Zapadu.”

 “Kalendar SPKD Prosvjeta” je časopis srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” . Štampan je u periodu od 1905. do 1914. Godine. Kompletno izdanje časopisa nalazi se u digitalnoj arhivi IFOBIRO-a .Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija