1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Muzički život Sarajeva 30-tih godina

Pregled fokusa

Izvor: Kalendar SPKD Prosvjeta, 1936. godine, autor J.P.

 Tekst “Muzički život Sarajeva govori o razvoju muzičkog života u ovom gradu 30-ih godina dvadesetog vijeka. Autor kaže: “Mnogostruk je taj muzički život u Sarajevu, kao što broj njegovih društava ide daleko, veoma daleko, ispred onog broja koji bi odgovarao gradu sa blizu 80.000 stanovnika, no tek sa petinom od toga broja odraslih, koji su začlanjeni u preko 200 tih raznih društava. Saobrazno nekoj tradiciji, a, verovatno, i „zarazi" društvenosti i udruživanja, — Sarajevo je i u muzičkom životu razgranato u ceo jedan niz društava za negovanje muzike, prvenstveno vokalne.”

 “Kalendar SPKD Prosvjeta” je časopis srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” . Štampan je u periodu od 1905. do 1914. Godine. Kompletno izdanje časopisa nalazi se u digitalnoj arhivi IFOBIRO-a .Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija