1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Rođendan časopisa "Behar"- list za pouku i zabavu

Pregled fokusa

Časopis Behar pokrenut je 01.05.1900 a vlasnik i osnivač časopisa bio je Adem-aga Mešić. Prvi urednik čaopisa bio je Safvet-beg Bašagić. Štampan je latinicom dva puta mjesečno. Behar je izlazio u periodu od 1900. pa do 1910.godine kada se ugasio. Pored Safvet-bega Bašagića, časopis su uređivali: Edhem Mulabdić, Mehmed Džemaludin Čaušević, Musa Ćazim Ćatić i Ljudevit Dvorniković. Tradiciju Behara nastavio je Novi Behar koji je izlazio u periodu od 1927 pa sve do 1940.godine kada je prestao za izlaženjem. 

„Novi behar“, časopis za književnost,istoriju i islamske nauke pokrenut je 1927. godine. Izlazio je dva puta mjesečno, do aprila 1945.godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži dvije godine digitalnog izdanja „Novog behara“, i to 1927. i 1928. godinu. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija