1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Dubrovnik - utočište bosanske vlastele u srednjem vijeku

Pregled fokusa

Ćiro Truhelka je časopisu “Nada” od 15.11.1901. godine, opisao bosansku vlastelu srednjeg vijeka. U tekstu se navodi velika povezanost bosanske vlastele sa Dubrovnikom. Niti jedna važnija porodica vlastelina nije postojala u Bosni , a da nije uživala građansko pravo u Dubrovniku. Bosansko plemstvu, koje nije željelo da se pokori osmanlijskoj sili tražilo je najbliže utočište, gdje su pohranjivali svoje blago i dragocijenosti. To utočište bješe Dubrovnik. Za uvid u puni tekst pratite link

"Nada", list namijenjen pouci, zabavi i umjetnosti, je književni časopis koji je izlazio dva puta mjesečno u periodu od 1895. do 1903. godine. Časopis je pokrenuo Kosta Hörmann, austrougarski vladin povjerenik za Sarajevo. Izdavala ga je Zemaljska vlada za BiH, a izlazio je dva puta mjesečno, na latiničnom i ćiriličnom pismu. Digitalni arhiv Infobiroa sadrži sva izdanja "Nade" od 1896. do 1903. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija