1879 - 1913: Austrougarski period

Štampa u SAD-u - 1881.godina

Pregled fokusa

U Sjed. Državama sjeverne Amerike izlaze sada 962 dnevna lista, od kojih su 114 pokrenuti u potonjoj godini. Svi ovi listovi štampaju se svega u 3,581.187 primjeraka! Hoće li unuci naših praunuka doživjeti u Bosni barem desetinu od toga broja ?

“Sarajevski list” je nastao gašenjem “Bosankohercegovačkih novina”, prvih zvaničnih novina u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska Austro-Ugarske carevine. Izlazio je u periodu od 1811. do 1914. godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži sva izdanja “Sarajevskog lista” u periodu od 1889. do 1896. Godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija