1879 - 1913: Austrougarski period

Broj automobila u Londonu i Beču 1881.godine

Pregled fokusa

U Sarajevskom listu od 30.oktobra u vijesti pod nazivom " Kola po vellikim varošima" nalazimo zanimljive podatke o broju automobila u Londonu i Beču. London te 1881.godine ima 50.000 fijakera, 40.000 teretnih kola i svake godine u Londonu automobili pregaze 140 osoba. U Beču je bilo 2170 fijakera i 20.000 teretnih kola.

U vijesti jos stoji; Varoš London ima 1400 omnibusa, 50.000 Fijakera, 40.000 teretnih kola, i 10.000 privatnih ekipaža. Na mostu London-bridž, koji je na 5 svodova, 9 hvati širok i 140 hvati dug, prolavi svaki dan 20.000 kola i 200.000 lјudi. Kola svake godine pogaze u Londonu 140 osoba. Beč ima 2170 fijakera i konfortabla, 1400 omnibusa i 20.000 teretnih kola.  Vise na linku

“Sarajevski list” je nastao gašenjem “Bosankohercegovačkih novina”, prvih zvaničnih novina u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska Austro-Ugarske carevine. Izlazio je u periodu od 1811. do 1914. godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži sva izdanja “Sarajevskog lista” u periodu od 1889. do 1896. Godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija