1879 - 1913: Austrougarski period

Iz gradskog vijeća - oktobar 1881

Pregled fokusa

U Sarajevskom listu od 05.10.1881., objavljen je dnevni red Gradskog vijeća Sarajeva. Između ostalog toga dana stavljeno je na glasanje da se Vatrogasna služba objedini pod Gradsku upravu te je razmatrano da se krene u izgradnju dječacke i djevojačke pučke škole..

Dnevni red 1. Gradsko poglavarstvo izvješćuje o rezultatu obdržavane jeftimbene rasprave vrhu gradnje novog kanala u Franje Josifa ulici, kao i onog koji je kroz Čaidžik ulicu proveden.Zastupstvo uzima kako posljedak obdržavane jeftimbe tako i zbog potonjeg kanala sklopljeni ugovor sa jednim te istim poduzetnikom sa odobrenjem na znanje. 2. Gradsko poglavarstvo podnaša osnovu vatrogasnog reda za grad Sarajevo po glasu koje bi ustanove svi ukupni vatrogasci pod upravu gradskog zastupstva potpadali, na pretres i odobrenje.Iza podužeg savjetovanja prima zastupstvo rečenu osnovu u načelu i odredjuje da bi se po gdjekoje tačke ove ustanove sa mjestnim odnošajima jošte bolje u sklad dovele — odbor iz sljedećih lica: Sunulah efendije, Ragib efendije, Esad efendije, Zeki efendije i Koste Ćukovića, koji će osnovu iza pretrešenja u odborskoj sjednici gradskom zastupstvu na odobrenje predložiti. 3. Grad. poglavarstvo daje na znanje odpis visoke zemaljske vlade od 14. septembra t.g. br. 22.195 kojim se ističe prijeka potreba gradnje gradske dječačke i djevojačke pučke učione, izjavljući da će ona voljna biti jedan dio troška od preliminiranib 30.000 for. od svoje strane dati, a da grad Sarajevo drugu polovinu dade i pobrine se za potrebito gradilište.

Za uvid u kompletan tekst potrebno je pratiti link

“Sarajevski list” je nastao gašenjem “Bosankohercegovačkih novina”, prvih zvaničnih novina u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska Austro-Ugarske carevine. Izlazio je u periodu od 1811. do 1914. godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži sva izdanja “Sarajevskog lista” u periodu od 1889. do 1896. Godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija