1879 - 1913: Austrougarski period

Nova tiskara / štamparija u Sarajevu

Pregled fokusa

Prva štamparija u Sarajevu otvorena je 1866.godine - čuvena Sopronova pečatnija. U Sarajevskom listu od 18.septembra 1881.godine pronalazimo članak o otvorenju nove, kvalitetnije štamparije koja se nalazila na Filipovićevom trgu. U tekstu se između ostalog piše slijedeće:

Medju onijem ustanovima kojima predstoji u Bosni lijepa budućnost, spada i zemaljska štamparija na Filipovićevom trgu. Od kako se srećno izselila iz drevnog „starog konaka“, koji u malo što ju nije zatrpao pod sobom, razširio se ovaj zavod znatno u snabdjevu i radu svojemu. Neima nekoliko nedjelja kako se u vlastitu zgradu tiskare uselio nov veliki stroj za štampanje, te tiskara broji sada svega četiri stroja za brzo štampanje, medju kojima zauzima skromno mjesto i onaj stroj, što je od vilajetske uprave naslijedjen, te krparijom sačuvan — pijeteta radi.  Za uvid u kompletan tekst pod nazivom Zemaljska tiskara u Sarajevu pratite slijedeći link

“Sarajevski list” je nastao gašenjem “Bosankohercegovačkih novina”, prvih zvaničnih novina u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska Austro-Ugarske carevine. Izlazio je u periodu od 1811. do 1914. godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži sva izdanja “Sarajevskog lista” u periodu od 1889. do 1896. Godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija