1879 - 1913: Austrougarski period

Ime Hercegovina nastalo od riječi "herseng" - puno kamenja

Pregled fokusa

Izvor: Glasnik Zemaljskog muzeja”,01.04.1891., Autor:Ivan Zovko

 

Narodno pričanje o imenu Hercegovina” ,tekst iz 1891. godine, objašnjava nastanak imena Hercegovina. Kažu:” I ako danas nema sumnje o tome, da je Hercegovina dobila svoje ime od hercega Stjepana Vukčića, koji je taj laskav naslov, — kako je istorija utvrdila — dobio god. 1448., to se ipak ovaj fakat u narodu slabo poznaje. “.Po narodnom pričanju po askerskoj riječi ‘herseng’ prozvaše zemlju “Hersengovina” što znači „puno kamenja".

 

„Glasnik Zemaljskog muzeja“ je bosanskohercegovački naučni časopis, čiji je prvi broj izašao davne 1889. godine. Prestao je izlaziti 2006. godine. Infobiro, digitalna online baza sadrži digitalna izdanja Glasnika od 1889. do 1940. godine. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija