1879 - 1913: Austrougarski period

Ljubav je briga jedno za drugo

Pregled fokusa

 Izvor: "Kalendar SPKD Prosvjeta", 01.01.1910., autor: P. Burd

 

Kratki tekst o ljubavi prema bližnjem, publikovan u “Kalendaru SPKD Prosvjeta”, govori o ljudskoj ljubavi prema drugim ljudima i vrlinama koje treba njegovati i usavršavati: “Mudar je samo onaj, koji svakoga dana mjeri u sebi sve na mjerilu ljubavi prema bližnjemu. Prva je pogodba mudrosti: nikada se potpuno ne pouzdavati u sebe. Uvijek, dakle, ispituj sebe, pa ćeš izbjeći nezgodu, da kao vrlinu smatraš nedostatke, koji često uzimaju na sebe njene oblike. Ako tako radiš, nećeš nepouzdanje ili dvoumljenje smatrati kao obazrivost, nekorisno mlatarenje i trčkanje kao radljivost, neosjetljivost kao umjerenost, tvrdoglavstvo i grubost kao čvrstoću karaktera, slabost kao dobrotu, preziranje za plemenitost srca. Gdje nije ljubavi prema bližnjemu, tu neće biti ni čestitosti za to popravljaj sebe.”

 

“Kalendar SPKD Prosvjeta” je časopis srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” . Štampan je u periodu od 1905. do 1914. Godine. Kompletno izdanje časopisa nalazi se u digitalnoj arhivi IFOBIRO-a .Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Ovdje se možete registrovati.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija