1879 - 1913: Austrougarski period

Hadži-begova kula u Hutovu Blatu

Pregled fokusa

Izvor: GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA, 01.04.1890., autor. Kosta Hormann

 Tekst Hadži-begova kula u Hutovu” predstavlja opis ove građevine u “Glasniku Zemaljskog muzeja” 1890. godine kao “ gnijezdo teškog haračlije, kome se s neke ruke može kazati, da je posljednji vitez, biva junak, koji se je vladao po običajima srednjega vijeka, te vladao topuzom i sablom , sazidan je na oblik nepravilna višekuta i dosta je velik… Usred grada ogromna je kula; u njoj je stanovao Hadži-beg, te je sa zatavnjaka razgledao pustu okolicu: raskršće i tri brdine, sve pusta krš i golovijet, gdje zmije pište a sirotinja zlopati.”

 „Glasnik Zemaljskog muzeja“ je bosanskohercegovački naučni časopis, čiji je prvi broj izašao davne 1889. godine. Prestao je izlaziti 2006. godine. Infobiro, digitalna online baza sadrži digitalna izdanja Glasnika od 1889. do 1940. godine. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija