1879 - 1913: Austrougarski period

Sebil na Baščaršiji - opis iz 1891.

Pregled fokusa

Izvor: Bošnjak, 24.09.1891., autor nije naveden

 

Stari maljušni sebil na Baščaršiji, koji je služio više kao brijačnica i kafana, iščeznula je sa lica zemlje, te se sada ondje diže nov sebil, koji je svakako dostojan glavnoga grada zemlje. Sebil je gragjen u strogo istočnom slogu, dolnji mu je dio od tesana kamena, a gornji od drveta. Kad čovjek gleda ovu u istinu krasnu česmu, tamam misli, da je pred njega izašla jedna misirska čaršija i njezini sadervani. Nema sumnje, da je ova česma najbolji ukras za oko, što nam ga glavni vodovod Moštanice u Sarajevu donese. Da se još postavi više obadvije česme po jedan sahat, sa á la turka i á la franka doba, onda bi ukusna česma imala još jednu prednost, i ste strane ugodila potrebi naroda, a to ne zahtijeva puno troška, i haman nikakove promjene. Novi taj sebil sagragjen je nastojanjem vlad. savjetnika i povjerenika za grad Sarajevo, g. Berksa.  

“Bošnjak” je bio nedeljni časopis za politiku,pouku i zabavu. Štampan je u periodu od 1891. do 1910. u Sarajevu. Izvor ovih podataka je “Bibliografija štampe Bosne i Hercegovine 1850.-1941.” Infobiro raspolaže sa nepotpunim primjercima “Bošnjaka” od 1891.-1895., u elektronskoj formi, koji nisu online.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija