1879 - 1913: Austrougarski period

Banjaluka varoš od 14. hiljada stanovnika 1890.

Pregled fokusa

Izvor: Bosanska vila, 30.11.1890., autor Risto Sirovina

 

Tekst Banjaluka” iz “Bosanske vile” (1890.) detaljno opisuje nastanak i razvoj ovoga grada. U članku kažu:“Varoš Banjaluka zauzima jedan od najljepših položaja u Bos. Krajini. Otud je često i Bajnom lukom nazivaju. Prostire se s obje strane rijeke Vrbasa. Stanovnika ima oko 12 — 14000, od kojih otpada 2400 na Srbe pravoslavne vjere, a ostali broj pada, koje na rimokatolike a koje opet na muhamedance. Osim toga ima pomalo Civuta i Cigana.”

"Bosanska vila" ,list za zabavu, pouku i književnost pokrenut je u Sarajevu 1885. godine kao organ Učiteljskog udruženja.  Do 1895. godine bio je jedini književni list u Bosni i Hercegovini. List je prestao da izlazi 15. juna 1914. Digitalni arhiv Infobiroa sadrži sva izdanja "Bosanske vile" od 1885. do 1914. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija