1879 - 1913: Austrougarski period

O kulturnoj vrijednosti beletristike

Pregled fokusa

Izvor: NADA 01.12.1900 autor Lj.Dvorinković

 Tekst “O kulturnoj vrijednosti beletristike”, iscrpan i temeljit, objavljen 1900. godine, možete pročitati ovdje.“Ne dirajući ovdje u ostale konsekvencije ove misli, možemo potpunom ispravnošću ustvrditi na temelju iskustva i današnjeg stanja antropoloških znanosti, da svaki individ u svom razvoju prolazi u malom sve one studije, kojima je kulturno čovječanstvo prošlo u svom općem razvoju. Što se tiče načina kojim se to očituje u razvoju boletrističkog ukusa, taj se opći progres slaže na dlaku sa individualnim.”

 "Nada", list namijenjen pouci, zabavi i umjetnosti, je književni časopis koji je izlazio dva puta mjesečno u periodu od 1895. do 1903. godine. Časopis je pokrenuo Kosta Hörmann, austrougarski vladin povjerenik za Sarajevo. Izdavala ga je Zemaljska vlada za BiH, a izlazio je dva puta mjesečno, na latiničnom i ćiriličnom pismu. Digitalni arhiv Infobiroa sadrži sva izdanja "Nade" od 1896. do 1903. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija