1879 - 1913: Austrougarski period

O Glamočkom kraju

Pregled fokusa

Izvor: Kalendar Bošnjak 1.1.1887. Autor: Milivoj Vojvodić

Tekst „Kratki opis Glamočkog grada“ iz „Kalendara Bošnjak“ iz 1887. godine o ovoj varoši kaže: „Glamočki grad leži na jednom brijegu…Na vrhu toga brijega nalazi se stara tvrgjava po prilici 70 metara dugačka a 26 metara široka u obliku pravokutnog četverokuta sa jednom oblom kulom (tabijom) na jugo-zapadnoj strani. U samom gradu nema ništa osobitog, osim jednog bunara, džamije, koja pravi jedan ugao grada i jedne svedene barutane. Ispod i oko grada vide se zidine sa tri gotovo porušene kule, koje su pasale vedi dio brijega. Ispod ovih zidina prosiplju se kuće Glamočke varošice.” Više o Glamoču pročitajte ovdje.

„Kalendar Bošnjak“ je publikacija štampana u Sarajevu u periodu od 1884. do 1918. godine. Kompletno izdanje ovog časopisa nalazi se u digitalnom arhivu INFOBIRO. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija