1879 - 1913: Austrougarski period

Uloga sokola u lovu po bh.šumama

Pregled fokusa

Izvor: Kalendar Napredak 01.01.1937., autor: Vejsil Ćurčić

 

Nekada je više od polovine BiH bilo prekriveno šumom, što je uslovilo i postojanje i razmnožavanje razne divljači na koju se išlo u lov. Tekst “Lov sa sokolom u Bosni i Herzegovini iz “Kalendara Napredak”opisuje na 21 stranici detalje lova sa sokolovima,  kroz istoriju Bosne i Hercegovine. Veoma interesantne su priče koje su tim povodom nastale, spominju se imena vlastele i kraljeva koji su išli u lov, opisuju se spomenici i nadgrobne ploče sa motivima iz lova….

„Napretkov kalendar“, časopis hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, izlazio je od 1907-1947. godine. Digitalni arhiv INFOBIRO sadrži digitalna izdanja „Napretkovog kalendara“ od 1923.- 1944. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija