1879 - 1913: Austrougarski period

Nastanak i razvoj Sarajeva u 15. i 16. vijeku

Pregled fokusa

Izvor. Glasnik Zemaljskog muzeja, januar 1929, autor Vladislav Skarić

 

Tekst “Postanak Sarajeva i njegov teritorijalni razvitak u 15. i 16. vijeku”,štampan 1929. godine u “Glasniku Zemaljskog muzeja”, je obimno štivo na 15 stranica, u kome autor objašnjava zablude i  otkriva istine vezane za nastanak Sarajeva. Kažu da je Sarajevo nastalo u blizini stare tvrđavice Vrhbosne, da je prva sarajevska džamija bila Careva džamija ,čiji postanak pada u vrijeme između 1435. i 1461. godine, i da se grad širio do kraja 16. vijeka. Više o nastanku, građevinama i teritorijalnom razvoju Sarajeva možete pročitati u ovom tekstu.

 

„Glasnik Zemaljskog muzeja“ je bosanskohercegovački naučni časopis, čiji je prvi broj izašao davne 1889. godine. Prestao je izlaziti 2006. godine. Infobiro, digitalna online baza sadrži digitalna izdanja Glasnika od 1889. do 1940. godine. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija