1879 - 1913: Austrougarski period

Moć esnafa u Sarajevu, u tursko doba

Pregled fokusa

Izvor: Novi Behar, autor Hamdija Kreševljaković

 

Riječ “esnaf” plural je od arapske riječi “sunufun”, a znači zanatsko udruženje, organizaciju. Sarajevo je bilo poznato kao jedan od prvih obrtnih gradova na balkanskom poluostrvu , a esnafski su prvaci bili vrlo moćan faktor u gradu Sarajevu. Više o esnafima, u tursko doba, pogledajte u tekstu iz “Novog behara”, iz 1927. godine.

 

„Novi behar“, časopis za književnost,istoriju i islamske nauke pokrenut je 1927. godine. Izlazio je dva puta mjesečno do aprila 1945.godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži dvije godine digitalnog izdanja „Novog behara“, i to 1927. i 1928. godinu. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija