1879 - 1913: Austrougarski period

Vijećnica

Pregled fokusa
Untitled document

Sarajevska Vijećnica je izgrađena 1896. za potrebe gradske uprave i administracije Sarajeva tadašnje austro-ugarske vlasti. Namjena zgrade je nakon Drugog svjetskog rata promijenjena te je Vijećnica postala Nacionalna i univerzitetska biblioteka. Za vrijeme opsade Sarajeva, Vijećnica je bila metom granatiranja, te se procjenjuje da je oko 80% bibliotečkog sadržaja izgorjelo u ovako uzrokovanom požaru u augustu 1992.

Danas Vijećnica još uvijek čeka na rekonstrukciju koju usporavaju finansijski problemi i neslaganja između različitih nivoa vlasti o budućoj namjeni ove istorijske građevine.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija