OSLOBOĐENJE,

04.08.2018

Usvojen je revidirani Indikativni strateški dokument za BiH, koji uključuje nove sektore za podršku BiH kroz IPA II

BiH više od 300 miliona eura

Autori: DELEGACIJA EU U BIH

Evropska komisija usvojila je jučer revidirani Indikativni strateški dokument za BiH za period 2014 - 2020, koji je produžen do 2020. S obzirom na napredak koji je postignut od 2014. u razvoju strategija za cijelu zemlju u prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku BiH kroz IPA II, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, okoliš i energetika. - Ukupni indikativni iznos raspodijeljenih sredstava za period 2018 - 2020. je 314,9 miliona eur .....