DNEVNI LIST,

22.05.2018

Poljoprivrednici u Federaciji BiH su dobijali poticaje na osnovu nalaza sudskih vještaka u kojima su uvećavane površine štala i proizvodnih objekata te pogrešno utvrdivano vrijeme njihove izgradnje

POLJOPRIVREDNI POTICAJI ZA LAŽNE KVADRATE

Autori: CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO

Sudski vještak arhitektonske struke iz Doboja Radenko Vasić je 2012. godine procijenio 11 poljoprivrednih objekata, a daih nikada nije ni vidio. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) je rekao daje svoje nalaze pravio na temelju izjava vlasnika s kojima se sretao u kafanama. Tri godine kasnije inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) su otkrili da sedam njegovih procjena ne odgovara stanju na terenu. Međutim, problem nije bio samo sa njegovim procjenama. Inspektor .....