OSLOBOĐENJE,

01.08.2017

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Agencije za nadzor nad tržištem, po kojoj je u 2016. kontrolisan 251 model proizvoda, među kojima igračke i električna oprema

4.854 proizvoda su uništena zbog rizika po kupce

Autori: J.M.

Članovi Vijeća ministara BiH jučer su utvrdili Prijedlog sporazuma između VMBiH i vlade Ruske Federacije o naučno-tehnološkoj saradnji. Preporuke Saradnja podrazumijeva i razmjenu naučnika i stručnjaka, uključujući i mlade istraživače, realizaciju zajedničkih naučnoistraživačkih i tehnoloških projekata, razmjenu opreme i naučnih materijala te organizaciju konferencija, seminara i sastanaka u oblasti nauke. Dvije države će uspostaviti zajednički komitet, a bh. potpisnik biće ministar civilnih pos .....