DNEVNI AVAZ,

20.08.2016

Sumnja se da se sportska društva i obuke za preživljavanje na Balkanu koriste kao paravan za pripremu I regrutiranju terorista Da ih ima, policijske agencije bi znale i prema tim osobama bi postupale na adekvatan način, naglašava Vilić

Vilić: U BiH nema terorističkih kampova

Autori: E.T. E.HALIMIĆ

Prema izvještaju EUROPOLa pod nazivom “Promjene u modus operandi terorističkih napada Islamske države”, na Balkanu, a samim tim i u BiH, u svrhu treniranja i regrutiranja terorista koriste se i sportska društva, sekcije ili klubovi.Osim objekata za obuku terorista u Siriji, postoje, ali u manjem obimu, trening kampovi u EU i na Balkanu. Treninzi za preživljavanja omogućavaju ISIL-u testiranje potencijalnih regruta. Sportske aktivnosti se koriste za treniranje za borbu i izdržljivost. Ti trening .....