SARAJEVSKI LIST,

09.04.1893

Priprema sjemena.

Autori: GJ.

(Kraj.) U zemljama, gdje vode veću brigu o tome. da se poljoprivredniku ne prodaje budi kakvo sjeme, pod ovim — i kojekakvo gjubre. ustanovljeni su zavodi — stanice — za ispitivanje ili kontrolisanje sjemena, poglavito u pogledu na čistoću i klijavost sjemena. Takav zavod trebalo bi da bude i kod nas, pošto se već počelo i u nas unositi sa strane takvo sjeme, koje je vrlo potrebno podvrgnuti strožijoj kontroli. U ovoj tablici pokazaćemo obični srazmjer: broja zrna u 1 kgr. sjemena, prosečne klicavosti i nečistote sjemena. 1 kgr. klicavosti stranih ima od 100 zrna primjesa 1000 zrna u % u % Kod heljde 42 80 -95 0.5—2-5. „ graška 4 95 -100 0. „ esparzete 49 70 -80 0—0.5. „ ječma 22 95- 100 0—0.5. „ ovsa 27 90- -100 0—1. „ konoplje 45 95 -98 5. „ lana 6-7 95 -100 0.5—1.5. „ lucerke 404 85 -95 0.5—1.5. „ kukuruza 3 90 -100 0—1. „ boba — 90-100 0. „ pasulja 2 72- 100 — „ repice 173 95- 100 0—0.5. „ raži 32 85- 100 0—1. „ e. djetel. 553 85- 95 0.5—1.5. „ repe 35 150- -200* 0.5—1.5. „ pšenice 24 95- 100 0—1. „ krompira 20 — —. Sjemenom se iznose na njive i razne bolesti, od kojih usjevi pate. pa ih više puta ometu na jako. Od biljnih bolesti najvažnija je glavnica (snjet). Za uništenje ove pre¬poručuje se za pšenicu kvašenje sjemena u rastvoru plavoga kamena, po propisu Kum¬ovom. Ječam i ovas. kvašeu u ovom rastvoru, može se takogje spasti od glavnice; samo pošto sjeme odstoji 12 sabati u rastvoru, valja ga preliti krečnim mlijekom (na 100 klgr. sjemena (5 klgr. kreča, ugašenog u 100 lit. vode), i držati ga u ovome još 5 minuta, pa onda oprati čistom vodom i osušiti za sijanje. Od većih biljnih parazita (gotovanaka najvažnija je i najčešća: vilina kosica (samovila, koja se nalazi u djetelinama, lucerki. lanu itd. Kako se njenino sjeme teško može opaziti u sjemenu od usjeva, to pri nabavci treba od prodavaoca tražiti garanciju da je dobre očišćeno od sjemena viline košiće, pa ako se ona javi u usjevu — kod djeteline Odmah prve godine, — da se pare natrag dobiju. Najzad ne treba sijati sjeme: plesnivo (bugjavo), trulo i koje je proklijalo. Ni od takvoga ne može se očekivati dobar i napre¬dan usjev. Za to treba i na čuvanje sjemena obratiti veliku pažnju, pa ga ne držati nikada u vlažnim hainbarima i odajama, i ne propustiti često ga prevrtati, lopatati, naročito ako je u velikim gomilama. Više puta leži uzrok ovome i u žetvi, — ako se žanje po kišnom vremenu ili je usjev kisnuo dugo u krstinama. Neukvareno sjeme ima vazda svoju jasnu, čistu boju i bez ikakvog je stranog mirisa izuzev slučaj, kad se sjeme kvasi u kakvom rastvoru radi uništenja klica bolesti biljnih i. t.d. („Težak"). *) Upravo od 1 grama sjemena dobija se 50—60 biljaka ili 80 od sto.