OSLOBOĐENJE,

07.06.2016

Nemamo naredbodavnu ovlast nad radom Agencije za statistiku, ističe Zvizdić, dok Mektić podsjeća selefije da naša država ima Zakon o slobodi vjere

Veće kvote za izvoz poljoprivrednicima BiH

Autori: EDIN BARIMAC ANJA GRABOVAC-ZVIJERAC

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić na jučerašnjoj pres-konferenciji u Sarajevu govorio je o rezultatima Samita šefova policija zemlja članica Ujedinjenih naroda održanog u New Yorku, te proširenju misije i budućem učešću policajaca iz BiH u mirovnim misijama UN-a. Smatram da smo postigli prilično dobar rezultat, budući da BiH nije bila dovoljno prezentovana i dovoljno prepoznatljiva u okviru UN-a. Možda i s pravom, jer smo se u posljednje vrijeme uglavnom fokusirali na naše evropske integraci .....