OSLOBOĐENJE,

16.05.2016

Od ukupne procijenjene vrijednosti projekta, minimalno 15 posto će finansirati korisnici

Svjetska banka obezbijedila 24 miliona USD

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

U Republici Srpskoj utoku je realizacija projekta razvoja navodnjavanja ukupne vrijednosti 24 miliona dolara, čiji je cilj rehabilitacija i modemizacija postojećih i izgradnj a novih sistema za navodnj avanj e. U okviru ovog proj ekta planirana j e izgradnja sistema za navodnj avanj e na pet hiljada hektara. Od ukupne procijenjene vrijednosti projekta, 85 posto će biti finansirano iz kredita Svjetske banke, aminimalno 15 posto će finansirati korisnici, lokalne zajednice i Vlada Republike Srpske. .....