INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

08.03.2016

Delegacija PS-a NATOa sastala se sa parlamentarcima, ali i predstavnicima civilnog sektora

Povoljnija klima za početak reformi

Autori: E.ASOTIĆ

Članovi kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH, članovi Delegacije PSBiH u Parlamentamoj skupštini NATOa (PS NATO) i članovi Zajedničke komisij e za odbranu i bezbjednost BiH razgovarali su jučer u Sarajevu sa članovima Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i Potkomiteta za demokratsko upravljanje PSaNATOa o napretku naše zemlje i izazovima koji stoje pred BiH na putu ka evropskim i evroatlantskim integracijama. Učesnike sastanka, kojem su prisustvovali i predstavnici delegacija Cr .....