INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

START,

15.05.2012

Pametna odbrana je koncept koji podstice zemlje clanice da udruže sredstva i dijele kljucne sposobnosti. Radi se o ostvarivanju bolje i koherentnije saradnje, određivanju prioriteta i specijalizaciji, a samit u Cikagu bit ce prvi korak u njegovoj implementaciji

NATO promovira pametnu odbranu

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Šta je to javna diplomacija NATO-a koja je i Vaša osnovna zadaca? Kao zamjenica pomocnika generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomaciju, odgovorna sam za pripremu komunikacijskih strategija Saveza usmjerenih ka javnosti zemalja clanica i partnerskih zemalja, kao i pracenje implementacije tih strategija. U proteklih 10 godina, NATO je, s razlogom, postao puno otvorenija i transparentnija organizacija. Želimo objasniti buduci razvoj NATO-a, naše politike, uloge i operacije našoj javnosti, što j .....