OSLOBOĐENJE,

01.09.2015

Sa Izetbegovićem sam dogovorio da ćemo nakon mog povratka iz Kine organizirati sastanak nositelja izvršne i zakonodavne vlasti na bh. razini, kako bi predstavnici SDA i HDZa riješili to pitanje, najavljuje lider HDZa BiH koji je napisao svoje odgovore na pitanja Oslobođenja

REKONSTRUKCIJA VIJEĆA MINISTARA BiH JE LOGIČAN SLIJED

Autori: JELENA MILANOVIĆ

• Ako smo Sporazumom o državnoj granici sa Crnom Gorom konačno zatvorili priču o Sutorini, slijedi li intenziviranje razgovora sa Hrvatskom? Potpisani sporazum sa Crnom Gorom će stupiti na snagu nakon što ga ratificira Parlamentama skupština BiH. To je prvi takav ugovor na području država bivše Jugoslavije koji će zasigurno potaknuti daljnje rješavanje pitanja granica kako Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Hrvatskom, tako i između drugih zemaljaregije. Konkrefno, kadaj e u pitanju Republika Hrvat .....