OSLOBOĐENJE,

23.05.2015

Postavljaju se temelji za efikasnije zagovaranje prava LGBT osoba u BiH

Novi glasovi na bh. političkoj sceni

Autori: KRISTINA LJEVAK

U kakofoniji glasova političkih predstavnika/ca sa 13 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, najglasnije se čuju predsjednici/e političkih partija i pojedinci/ke na visokim dužnostima. Njihovo mišljenje se nerijetko percipira kao stavsvih članova/ ca određene političke partije, a u kontekstu LGBT prava stiče se dojam kako je riječ o potpunoj nezainteresovanosti i izostanku svijesti o neophodnosti zagovaranja prava LGBT osoba. To ne čudi s obzirom na to da je nerijetko nacionalistička retorika, zago .....