OSLOBOĐENJE,

28.02.2015

Zgradu je kupila Bosna Bank International d.d. Sarajevo, a ugovor o kupoprodaji je zaključen 18. februara 2015. godine

Prodata zgrada Šipada za 3,2 miliona KM

Autori: D.P.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, u postupku male privatizacije, prodala je poslovnu zgradu u vlasništvu preduzeća Šipad Export Import d.d. Sarajevo u ulici Maršala Tita, ulaz broj 15. Zgradu je kupila Bosna Bank International d.d. Sarajevo, a ugovor o kupoprodaji je zaključen 18.2.2015. godine. Kupoprodajna cijena za predmet prodaje je 3,2 miliona KM i kupac je u skladu sa ugovorom uplatio cijenu na račun Agencije. Agencija za privatizaciju u FBiH je sredstva uplatila na račun prodavc .....