OSLOBOĐENJE,

01.08.2011

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ce normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimovic, cla ni ca Foru ma za meduna ro dne odno se Srbi je, i Predrag Simic, profesor Fakulteta politickih nauka u Beogradu

Današnji odnosi na Kosovu su produkt Miloševiće politike

Autori: OMER KARABEG MOST RADIJA SLOBODNA EVROPA

OmerKarabeg: Uposljednje vrijeme evropski zvanicnici sve više govore o tome da ce Srbija morati da razriješi svoje odnose sa Kosovom ako želi da ude u Evropsku uniju. O tome su govorili Štefan Fule, komesar za proširenje Evropske unije, njemacki parlamantarci prilikom posjete Beogradu, kao i Doris Pack, clanica Evropskog parlamenta. Da li ove izjave znace da Bruxelles Srbiji pooštrava uslove za prijem kad je u pitanju Kosovo? Podjela neuspjeh Aleksandra Joksimovic: Mi slim da izjave ovog tipa ni .....